„Rezerves daļu KTM vagoniem iegāde I ceturksnim”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/6
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Skinest Latvija"
Uzvarētāja apraksts: līgumcena 3920.00 EUR bez PVN