„RMD Kārklu ielā 24 ēkas jumta seguma remonts”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/86
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Green Būve"
Uzvarētāja cena: 3605.67 EUR bez PVN