„Rokas vinčas , montāžas ierīču un metāliskas lentas nostiprināšanas iekārtas iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/50
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija
Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA Jauda D.
Uzvarētāja cena: 494.38 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 04.08.2014.