„Sadzīves telpas Jātnieku ielā 90, Daugavpilī, remonts”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/69
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Defass-D"
Uzvarētāja apraksts: EUR 2257.28 bez PVN