„Saimniecības preču iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/11
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Junona A” “A” un “E” daļās ; SIA “Print & Serviss”“B” daļā ; SIA “Wurth” “C” un “D” daļās
Uzvarētāja apraksts:
Uzvarētāja cena: "A" un "E" daļas - 3306.68 EUR bez PVN, "B" daļa - 2548,60 EUR bez PVN, "C" un "D" daļas - 5045.62 EUR bez PVN