„Saimniecības preču iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2023/31
Dokumentācija:

Dokumentācija

Finanšu piedāvājuma forma

GROZIJUMI dokumentācijā

Uzmanību! Tika veikti grozījumi iepirkuma dokumentācijā un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 14.06.2023. plkst.10:00.

Uzvarētāja nosaukums: 1.daļa - SIA "MAYERI PROFESSIONAL"; 2.daļa - SIA "BaltPro LV"; 3.daļa - SIA "DEPO DIY"; 4.daļa - iepirkums izbeigts bez rezultāta
Uzvarētāja cena: 1.daļa - EUR 6035.69 bez PVN; 2.daļa - EUR 5339.82 bez PVN; 3.daļa - EUR 3703.34 bez PVN