„Servera, datortehnikas un programmnodrošinājuma apkalpošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/4
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Smart Pro"
Uzvarētāja cena: 1020.00 EUR bez PVN