„Servera, datortehnikas un programmnodrošinājuma apkalpošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/03
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA „Smart Pro”
Uzvarētāja cena: 1020.00 EUR bez PVN