„Servera, datortehnikas un programmnodrošinājuma apkalpošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/16
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Smart Pro"
Uzvarētāja cena: EUR 984.00 bez PVN