„Sliežu ceļa realizācija metāllūžņos”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/16
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Latgales metāls”
Uzvarētāja cena: 222.00 EUR bez PVN par 1 tonnu