„Sliežu ceļa realizācija metāllūžņos ”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/33
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Latgales Metāls"
Uzvarētāja cena: 186.00 EUR bez PVN par 1 tonnu