„Sliežu ceļa urbjmašīnas iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/36
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Skinest Latvija"
Uzvarētāja cena: EUR 3090.00 bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 23.05.2014.