„Strāvas vaigu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/31
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Eliņš"
Uzvarētāja cena: 996.00 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 28.04.2014.