„Strāvas vaigu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/51
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA Skinest Latvija
Uzvarētāja cena: 1700 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 17.07.2014.