„Tehniskās apkopes veikšana automātiskām pārmijam ( 2 kompl.) “ CONTEC” ( versija 001 )”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/24
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 01.04.2016.