„Tehniskās dokumentācijas izstrāde Daugavpils pilsētas esošās tramvaju līnijas atsevišķu posmu kontakttīkla pielāgošanai stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēju izmantošanai” ‘’A’’ un ‘’B’’ daļas

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/81
Dokumentācija:

NOLIKUMS

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde uz jautājumu Nr.1

Uzvarētāja nosaukums: "A" un "B" daļās - SIA "REM PRO"
Uzvarētāja cena: A daļā - EUR 19 999.00, B daļā- EUR 8 999.00.