„Tehniskās izpētes veikšanai jauna tramvaju līnijas posma 18. Novembra iela – Veselības iela – Stropu ciemats Daugavpilī būvniecībai”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/16
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukta