„Tērauda un bronzas produkcijas iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/33
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija
Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Sanistal"
Uzvarētāja cena: 14344.67 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 19.05.2014.