„Tērauda un bronzas produkcijas iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/58
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: A daļa - SIA “SANISTAL”, B daļa - SIA “S Ed&Ko”
Uzvarētāja cena: A daļa - 3 990,46 EUR bez PVN, B daļa - 2 485,00 EUR bez PVN