„Tramvaja bandāžas lējumu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/10
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Skinest Latvija"
Uzvarētāja cena: EUR 11000.00 bez PVN