„Tramvaju, autobusu un bagāžas biļešu izgatavošana un iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/92
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: РУП «БУТ им. А.Т. Непогодина»