„Tramvaju un autobusu 2017./2018.m.g. braukšanas biļešu ar hologrāfisko uzlīmi iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/59
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Sa-ša print"
Uzvarētāja cena: EUR 630.00