„Tramvaju un autobusu mēneša biļešu ar hologrāfisko uzlīmi iegāde”,

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/89
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Saša Print"
Uzvarētāja cena: 804.00 EUR bez PVN