„Tramvaju un autobusu mēneša biļešu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/108
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: AS “Lanateks”
Uzvarētāja cena: 552,00 EUR bez PVN