„Tramvaju vagonu obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA)”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/31
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: AAS "Gjensidige"
Uzvarētāja cena: EUR 1554.00 bez PVN