„Tramvaju vagonu obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA)”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/23
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: AAS "Gjensidige Baltic"
Uzvarētāja cena: EUR 1480.00 bez PVN