„Tramvaju vagonu obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA)”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/24
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija 

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: ADB "Gjensidige Baltic"
Uzvarētāja cena: 1836.00 EUR bez PVN