„Tramvaju vagonu obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA)”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/32
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: ABD "Gjensidige Latvijas filiāle"
Uzvarētāja cena: EUR 1904.00