„Tramvaju vagonu obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA)”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/15
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: AAS “BALTA”
Uzvarētāja cena: 2 794,00 EUR bez PVN