„Transportlīdzekļu obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA)”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/10
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: AAS "Baltikums"
Uzvarētāja cena: 4770.00 EUR bez PVN