„Transportlīdzekļu obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA)”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/17
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: A daļa - AAS "BALTA", B daļa - AAS "BTA Baltic Isurance Company"
Uzvarētāja cena: AAS "BALTA" - EUR 659.90, AAS "BTA Baltic Isurance Company" - EUR 11 710.00