„Transportlīdzekļu obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA)”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/6
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle”
Uzvarētāja cena: 20 904,00 EUR (A un B daļas)