„Transportlīdzekļu obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA)” "A" un "B" daļas

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/09
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: AAS ,,Baltikums Vienna Insurance Group’’
Uzvarētāja cena: A daļa - EUR 292,00, ,,B'' daļa - 4414,00