„Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas darbspējas atjaunošana objektā Kārklu iela 24, Daugavpils”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/20
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: pārtraukta