„Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas darbspējas atjaunošana objektā Kārklu iela 24, Daugavpils”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/25
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: "A", "B" un "C" daļās - SIA "Viza"
Uzvarētāja cena: A daļa-8429.87 EUR bez PVN, B daļa-6176.60 EUR bez PVN, C daļa-1846.81 EUR bez PVN