„Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas pārveidošanas apakšstacijā TA – 137 atjaunošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/59
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Alfa drošība groups"
Uzvarētāja cena: 475.89 EUR bez PVN