„Ugunsdrošības sistēmu un ugunsdzēsības aparātu apkalpošanu”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/03
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: "A" daļa - SIA "Info dispecher", "B" daļa - SIA " Viza"
Uzvarētāja cena: "A" daļa - 420.00 EUR bez PVN, "B" daļa - 779.30 EUR bez PVN