„Ugunsdzēšanas aparātu apkalpošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/13
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Sabulis Pro”
Uzvarētāja cena: 747.15 EUR bez PVN