„Ugunsdzēsības aparātu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/47
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Universālserviss DV”
Uzvarētāja cena: 289,24 EUR bez PVN