„Videonovērošanas sistēmas DVR iegāde un uzstādīšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/14
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "LOGS"
Uzvarētāja cena: EUR 215.00 bez PVN