„Videonovērošanas sistēmas videokameru pārvietošana uz jauniem balstiem tramvaju depo Jātnieku ielā 90”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/05
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukta