„Videonovērošanas sistēmas videokameru pārvietošana uz jauniem balstiem tramvaju depo Jātnieku ielā 90”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/12
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "AIRCOM"
Uzvarētāja cena: EUR 1520.80 bez PVN