„ZIEMAS CEPURU IEGĀDE”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/110
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Mollis”
Uzvarētāja cena: 255,60 EUR bez PVN