"Akumulatoru iegāde"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/75
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija 

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Latakko Serviscentru tīkls"
Uzvarētāja cena: 4929.50 EUR bez PVN