Apbūves tiesības izsole

Dokumentācija:

Izsoles noteikumi

Shēma

Līgums

Izsoles sākums 21.01.2022. plkst. 09:30

Dalības maksa un drošības nauda jāpārskaita uz LV45RIKO0000082016481.

Uzvarētāja nosaukums: AS "VIRŠI-A"
Uzvarētāja cena: ar piedāvāto cenu EUR 440.00 gadā.