Apbūves tiesības izsole

Dokumentācija:

Izsoles noteikumi

Shēma

Līgums

Izsoles sākums 21.01.2022. plkst. 09:30

Dalības maksa un drošības nauda jāpārskaita uz LV45RIKO0000082016481.