Apsardzes signalizāciju sistēmu un automātisko ugunsaizsardzības iekārtu apkalpošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/4
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “ALFA DROŠĪBA GROUPS”
Uzvarētāja cena: 876,00 EUR bez PVN