AS „Daugavpils satiksme” darbinieku veselības apdrošināšana

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/67
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: AAS "Balta"
Uzvarētāja cena: EUR 70.00