,,AS „Daugavpils satiksme” darbinieku veselības apdrošināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/63
Dokumentācija:

Nolikums

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukts
Uzvarētāja apraksts: sakarā ar nepieciešamību veikt būtiskas izmaiņas tehniskajā specifikācijā