,,AS „Daugavpils satiksme” darbinieku veselības apdrošināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/72
Dokumentācija:

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde uz jautājumu Nr.1

Uzvarētāja nosaukums: AAS “Balta” filiāle “Daugavpils nodaļa”
Uzvarētāja cena: Pamatlīmeņa programmā 67.00 EUR, augstākā līmeņa programmā 93.41 EUR