AS „Daugavpils satiksme” nekustamā īpašuma – zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr.0500 007 1401 un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr.0500 007 1401 001 Višķu ielā 17C, Daugavpilī, atsavināšanas izsoles noteikumu projekts

Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA "BRUKSTONE"
Uzvarētāja cena: EUR 37 500.00